Ur Kulturnyheterna, 2009

Posted on: mars 18th, 2011 by Communique No Comments

Gud är fin. Det han har skapat är fint. Pianistens stycke är fint.
Kultur är fint. Men det betyder inte att kultur är fint.
Kultur är att komma till – och fly. Aldrig stanna. Aldrig fastna.
Alltid vidare, i någon mening alltid vidare – eller minnas
en bortglömd poets ord:
Jag lever i kultur men jag vill inte kultur.
Jag vill ha ett brinnande hjärta, ingenting annat.

 

Leave a Reply