Gud är fin. Det han har skapat är fint. Pianistens stycke är fint.
Kultur är fint. Men det betyder inte att kultur är fint.
Kultur är att komma till – och fly. Aldrig stanna. Aldrig fastna.
Alltid vidare, i någon mening alltid vidare – eller minnas
en bortglömd poets ord:
Jag lever i kultur men jag vill inte kultur.
Jag vill ha ett brinnande hjärta, ingenting annat.

 

(Ur Kulturnyheterna, 2009)