1997

Posted on: mars 18th, 2011 by Mikael Heinonen No Comments

Orient & Norrut (med bilder av Eva Källman), Black Island Books. Tilldelas Svenska byggnadsarbetareförbundets kulturstipendium.

Leave a Reply